Privacybeleid Gte Pichou
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27.06.2012.

Gte Pichou draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Gte Pichou persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Gte Pichou verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren. Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Gte Pichou deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zullen uw gegevens echter worden meegedeeld aan derde partijen.

3. Cookies

Op deze website kunnen zogenaamde "cookies" gebruikt worden : kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen. De cookies kunnen op deze website gebruikt worden om uw voorkeurstaal te onthouden, om u te kunnen identificeren bij een volgende bezoek aan deze website, om aan te geven welke pagina's u recent bezocht hebt en om statistieken omtrent het bezoek van de website te verzamelen. U kan in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen, maar dit kan ertoe leidendat de website minder bruikbaar wordt.

4. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens, registreert Gte Pichou bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina's op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

5. Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, kan u uw persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door Gte Pichou te contacteren op de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Wijzigingen

Gte Pichou behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring aan te passen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 26 juni 2012.

7. Contactgegevens

Gte Pichou is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. U kan Gte Pichou contacteren via onderstaande gegevens of via het mailform in het gedeelte reservatie & contact op deze website.

Gte Pichou
Rue Saint Urbain 33
6851 Nollevaux
Tel. 061/73 04 90


(c) 2012 pichou.be - alle rechten voorbehouden - privacyverklaring

website statistics